Klein stukje over de open dagen van de vlampijpateliers.